Hizmet Politikamız

"Kaliteli ,standart üstü ve insan faktörünü ön planda tutan anlayışla hizmet vermeyi amaç edinmiş olan Aile Sağlığı Merkezimize, sizler için hergün yeniden enerji toplayarak yaşamak için yaşatma ideali ile sizleri beklemekteyiz."
 
Sevgiyle ve sağlıkla kalmanız dileğiyle...

Çalışma Saatleri

 KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ahmet Kandeferoğlu Aile Sağlığı Merkezi Çalışma Saatleri

 

08:00-09:00 Koruyucu sağlık hizmetleri

09:00-12:00 Poliklinik

12:00-13:00 Öğle arası

13:00-16:00 Poliklinik

16:00-17:00 Evde sağlık hizmetleri-Evrak teslimi

 

Hizmet Standartları

KAYSERİ İLİ

MELİKGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

AHMET KANDEFEROĞLU AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Hekim Seçme (İlk Kayıt) T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 1 GÜN
2 Hekim Seçme (Hekim Değiştirme) T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, Aile Hekimi Tercih Formu , dilekçe 6 AY
3 Poliklinik Muayene T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 20 DAKİKA
4 Misafir Hasta Muayenesi T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 15 DAKİKA
5 Sağlık Kurumuna Sevk T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 20 DAKİKA
6 Küçük Cerrahi Müdahale T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 20 DAKİKA
7 Tek Hekim Raporu T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, dilekçe, 1 adet fotoğraf 10 DAKİKA
8 Basit Laboratuar Tetkikleri T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 1 İŞ GÜNÜ
9 Adli İşlemler (Otopsi vb.) T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 2 SAAT
10 İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın) T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 20 DAKİKA
11 Gezici ve Yerinde Bakım Sağlık Hizmetleri T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 1 GÜN
12 Ev Ziyareti T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 1 YIL
13 Evde Bakım Hizmetleri T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 1 HAFTA
14 Bağışıklama Faaliyetleri T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 20 DAKİKA
15 Aile Planlaması Hizmetleri T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 20 DAKİKA
16 Eğitimler (Örn. Halk Sağlığı Eğitimleri) YOK 1 SAAT

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

  İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
Adı ve Soyadı    
Görev Unvanı    
Adresi    
Telefon Numarası    
Faks Numarası    
E-posta adresi

 

 

Öncelikli Hastalar

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2010/73 sayılı genelge gereğince Polikliniklerde sırası ile
 
Acil Vakalar (ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma vb durumlar ile ivedili tıbbi müdahale yapılması gerektiğini hekim tarafından karar verilen hastalıklar),
 
Ağır özürlü raporu bulunan engelliler,
 
Hamileler,
 
65 Yaş üstü yaşlılar,
 
Yedi (7) yaşından küçük çocuklar,
 
Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler,
 
Genel hizmeti aksatmayacak şekilde her poliklinikte öncelik hakkı tanınmaktadır.
 
Engelli, yaşlı ve sağlık çalışanları, kayıtlarının kısa sürede yapabilmesi ve öncelikli sıra alabilmeleri için engelli, Yaşlı ve Sağlık Çalışanı Kayıt Bölümüne başvurunuz.
 
Engelli ve yaşlı hastalarımız, kendileri için ayrılmış bekleme koltuklarını kullanabilirler.

Hakkımızda

Aile Sağlığı Merkezimizde 6 Aile Hekimi, 6 Aile Sağlığı Elemanı ve 3 Yardımcı Sağlık Personeli ile hizmet verilmektedir.

Herhangi bir hizmet için ASM ye başvuran vatandaşlarımız danışmadan giriş yaparak bağlı olduğu aile hekimine yönlendirilmektedir.

Verilen hizmetler arasında: Muayene, düzenli kullanılan ilaçların yazılması, laboratuvar, aile planlaması hizmetleri, gebe takibi, bebek takibi, aşılama, acil müdahale, enjeksiyon, pansuman vb. hizmetler yer almaktadır.

Hizmetler :
  • HPV Taraması (30-65 yaş kadınlar)
  • Gebe-Lohusa izlem
  • Bebek / Çocuk izlem
  • Bebek-çocuk Aşılamaları
  • Tetenoz Aşılaması (yetişkin)
  • Yetişkin aşılmaları(Grip aşısı, pnömoni aşısı vb..)
  • Pasuman / Enjeksiyon
  • Kan alımı ( Her Gün Saat : 08:30 / 10:00 Arası )